Tổng Đài Điện Tử Và Mạng Viễn Thông Bài giảng

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

ex - chuong1 tổng quan.pdf
ex - chuong2 kỹ thuật chuyển mạch.pdf
ex - chuong3 kỹ thuật điều khiển.pdf
ex - chuong4 kỹ thuật báo hiệu.pdf
ex - chuong5 giao tiếp kết cuối.pdf
ex - chuong6 điều hành khai thác và bảo dưỡng.pdf