Ứng Dụng Cae Trong Cơ Khí Đề thi

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

bài thi mẫu (cuối kỳ).pdf
bài thi mẫu 1 (giữa kỳ) (1).pdf
bài thi mẫu 1 (giữa kỳ).pdf
bài thi mẫu 2 (giữa kỳ).pdf

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Finite-Element-Simulations-With-Ansys-Workbench-14.Pdf