Vật Liệu Kỹ Thuật Điện Bài giảng

Đh Bách Khoa Hcm - Lý thuyết

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

vl_ktdien_1_cấu tạo vật chất.pdf
vl_ktdien_2_vật liệu dẫn điện.pdf
vl_ktdien_3_vật liệu bán dẫn.pdf
vl_ktdien_4_vật liệu từ.pdf
vl_ktdien_5_vật liệu cách điện.pdf
vl_ktdien_6_tính dẫn điện của điện môi.pdf
vl_ktdien_7_tổn hao điện môi.pdf
vl_ktdien_8_phóng điện trong điện môi.pdf
vl_ktdien_9_đặc tính cơ hóa lý của điện môi.pdf
vl_ktdien_10_một só vật liệu cách điện.pdf
vl_ktdien_11_yêu cầu đối với cách điện trong hệ thống điện.pdf
vl_ktdien_13_cách điện trong trạm biến áp và nhà máy điện.pdf
vl_ktdien_14_cách điện của máy điện quay.pdf
vl_ktdien_15_phương pháp kiểm tra phòng ngừa cho cách điện.pdf