Vlsi Bài tập

Đh Bách Khoa Hn- Bài tập, thực hành

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

cur_data.txt
ref_data.txt
vlsi_project_2014.pdf
vlsi_project_2014_desc.pdf
vlsi coding style_cuongtm.pdf