[PDF]Hóa Vô Cơ - Đh Bách Khoa Hn - Nguyễn Ngọc Thịnh

Bài giảng/Slide/Giáo trình Hóa Vô Cơ

2016.03-gioi thieu hoa vc.pdf

Bài tập/Thực hành Hóa Vô Cơ

bt hoa vc 2016-17.pdf

Thông tin tác giả Nguyễn Ngọc Thịnh

Email

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Essentials Of Inorganic Chemistry_ For Students Of Pharmacy, Pharmaceutical Sciences And Medicinal Chemistry-Wiley (2015).Pdf
Frank A. Cotton, Advanved Inorganic Chemistry 6th.Pdf
Giáo Trình Hóa Vô Cơ 2016.Pdf
Giáo Trình Hóa Vô Cơ B - Hồ Bích Ngọc - Đh Đà Lạt.Pdf
Hóa Học Vô Cơ - Pgs. Nguyễn Đức Vận - Tập 2.Pdf
Hóa Học Vô Cơ. Tập 2 - Nguyên Đức Vận.Pdf
Hóa Vô Cơ Tập 1.Pdf
Hóa Vô Cơ Tập 2.Pdf
Hóa Vô Cơ Tập 3.Pdf
Inorganic Chemistry - Catherine E. Housecroft And Alan G. Sharpe 2nd Edition.Pdf
Inorganic Chemistry__Fourth Edition__2012.Pdf
Sắc Ký Khí Ts. Nguyễn Bá Hoài Anh (Gas Chromatograp).Pdf
Tiếng Anh Hóa Học.Pdf