[PDF]Kinh Tế Phát Triển - Đại Học Kinh Tế Quốc Dân - Phan Tiến Ngọc

Bài giảng/Slide/Giáo trình Kinh Tế Phát Triển

ban kien nghi chinh sach so 1.pdf
bao cao tom tat kinh te viet nam sau 5 nam gia nhap wto.pdf
chien luoc 2011-2020.pdf
chien luoc cong nghiep viet nam.pdf
chien luoc xnk 2020.pdf
de an tai cau truc nong nghiep.pdf
ktpt 2 (dhqg print 6.2013).pdf
ktpt 2 (dhqg print 6.2013).pdf
ktpt 2 (dhqg print 7.2013).pdf
noi dung on tap 26.7.2013.pdf
slide ktpt 2.pdf
đề cương ktpt.pdf

Bài tập/Thực hành Kinh Tế Phát Triển

trac nghiem mon ktpt.pdf

Đề thi Kinh Tế Phát Triển

ktpt_de cuong_ ueb.pdf
ktpt_trac nghiem_dethi ueb.pdf
đề thi kinh tế phát triển năm học 2012-2013.pdf

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Giáo Trình Kinh Tế Phát Triển Ktpt (Dhqg2013).Pdf